Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse år 2015


Styrelsen för verksamhetsåret 2015 har bestått av:

Jonas Pettersson, ordförande

Kristian Thörn, vice ordförande                                                                 

Veronica Andersson, skattmästare                                

Stefan Folde, ledamot

Marie Carlsson, ledamot

Michael Höglund, ledamot

Tony Seiko, ledamot

Jan Hedrik Hofmann, suppleant

 

1) Inledning

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året samt ett antal arbets- och planeringsmöten.

Stor delen av styrelsens arbete under året har gått åt till löpande ärenden och organiserandet av sommarskola och Örebro Masters 2015.

 

Antalet aktiva fäktare har under året minskat lite, vid höstterminens start 2015 var det 11 nybörjare och straten av vårterminen var det 6 st. Föreningen måste dock aktivt arbeta för att rekrytera och behålla fler medlemmar.

 

Eventfäktningen är en väldigt betydelsefull aktivitet för WFF då det hjälper till att finansiera verksamheten. Under 2015 har vi haft lite fler eventfäktningar och barnkalas vilket lett till en ökad intäkt under året med ca 10 000 jämfört med 2014.

 

WFF hade vid årets slut ca 160 medlemmar.

 

2) Anställd personal och övriga ledare

Fäktmästaren Mariusz Zimmerman är anställd på heltid och ansvarig tränare för föreningen. Under året har vi haft några hjälptränare i förstahand Carl Niklasson men även Johan Lewin.

 

Björn Johansson har försökt att driva på söndagsträningen men deltagandet har varit mycket magert..

 

3) Ansvarsfördelning (huvudansvariga under 2015)  

 


4) Rekrytering och träning

Träning har i regel bedrivits 4 dagar i veckan (tävlingsträning söndag). Nybörjare har tagits in i två omgångar. Några aktiviteter har genomförts för att ytterligare stärka rekryteringen och göra verksamheten känd t ex regelbunden kontakt med media samt har Mariusz Zimmerman haft några aktiviteter i skolor.

 

Förutom sommarfäktskola med cirka 50 fäktare har träningen genomförts i träningsgrupper på fem nivåer: nybörjare, nybörjare vuxna, fortsättning A, fortsättning B, samt kadett-,junior- och seniorgrupp. Cirka 100 personer har deltagit i träning under året, inkl sommarskolan. Totalt hölls under året ca 400 träningspass. Volymen är färre än föregående år, detta då vi under hela 2015 haft träning 4 dagar i veckan.. Även detta år har andelen flickor/kvinnor varit låg. Vi har flera mycket duktiga flickor i klubben men styrelsen bör göra ännu mer för att öka andelen flickor.

 

Under våren och hösten genomfördes interna läger i klubblokalen.

 

5) Utbildning

Styrelsen har haft fortsatt kontakt med SISU under 2015 som förhoppningsvis skall leda till flera utbildningsaktiviteter både för aktiva samt föräldrar.

 

Behovet av flera domare i föreningen är alltid stort och en viktig del för att vi skall kunna utveckla vår tävlingsverksamhet.

 

6) Företagsfäktning mm

Eventfäktning har under året hållits vid totalt 15 tillfällen, inkl barnkalas och skolevenemang. WFF har vid några tillfällen genomfört aktiviteter med skolklasser och vi har  deltagit på flera evenemang såsom Örebro 750-års jubileum, marknadsafton och fäktning på Marieberg köpcentrum.

 

7) Tävlingsarrangemang

I oktober arrangerades Örebro Masters på Universitet i Örebro. Omkring 200 starter gjordes och tävlingen genomfördes väl. Tack vare en bra organisation och många frivilliga kunde tävlingen genomföras på ett mycket bra sätt. Tävlingen genererade också ett ekonomiskt överskott (se ekonomiskt resultat).

 

Styrelsen vill speciellt tacka Eric Wigren som med sin tävlingskompetens och lugna strukturerade sätt gjorde detta arrangemang genomförbart.

 

Vi vill även tacka alla våra domare som på ett förtjänstfullt sätt dömt på tävlingar runtom i Sverige. Framförallt Per-Anders Lewin, Heinz Wolters och Carl Niklasson som ställt upp många tillfällen. Tack!

 

8) Träningslokal, förråd och utrustning

Under 2015 köpte inte mycket utrustning in då en del större köp gjordes under 2013.

 

9) Tävlingsverksamhet

Några av de resultat som WFF haft under tävlingsåret:

 

resultat 

 

10) Läger

Ett antal fäktare deltog i det stora internationella sommarlägret på Gotland. Fäktare från WFF har också deltagit i landslagsläger. Vi har även haft läger internt i klubben vid två tillfällen.

 

11) Sommarskola

WFF:s sommarskolan samlade cirka 50 deltagare totalt. Särskilda medel söktes och beviljades från Örebro Kommun för att genomföra sommarskolan.

 

 

FÑktskola 01

FÑktskola 03

 

 

12) Media

Rapporter har skett vid enstaka tillfällen i NA, Örebroar´n samt på Örebrokuriren.se.

 

12075027_912846292137229_5785911372375861429_n

 

13) Slutord

Enligt styrelsen är WFF en väl fungerande förening med en omfattande verksamhet av hög kvalitet. Vi bedriver idag professionell fäktträning 4 dagar i veckan. Viktig i detta sammanhang är vår fäktmästare Mariusz Zimmerman, extra- och hjälptränare, men också alla de ideella insatser som görs. Det är en hel del som skall skötas med försäljning av utrustning, reparationer, tävlingsverksamhet, medlemsinformation, medlemsaktiviteter, bidragsansökningar etc. Organisationen kring detta fungerar väl men det är alltid välkommet med fler ideella insatser. Det finns en tydlig ansvarsfördelning vilket är en förutsättning för detta. Vi vill tacka alla som genomfört så fina insatser under 2015.

 

Av resultatpresentationen ovan framgår att klubben varit väl representerade vid många tävlingar. Under tidigare år har tävlingsresultatet gått neråt detta har varit en tillfällig svacka som är relaterad till ett generationsskifte i klubben där flera framgångsrika fäktare flyttat från Örebro eller slutat fäkta. Det gäller nu att klubben skapar en så bra miljö som möjligt även för dem som vill satsa lite hårdare. Såväl motions- som tävlingsverksamheten är viktig för klubben.

 

Fokus även för 2016 är att fortsätta utveckla tränings- och tävlingsverksamheten, hitta former för att engagera fler föräldrar och fäktare i föreningen, genomföra utbildningar för såväl fäktare som föräldrar samt utbilda fler domare. Men framförallt fortsätta i den positiva andan och det viktigaste av allt, vi skall ha kul.

 

Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till de samarbetspartner som sponsrar resp. annonserar via WFF. Dessa är Advokat Robson, Hörntanden och Karintorps Förädling. Vi vill även tacka de domare som flitigt ställt upp som domare på flertalet tävlingar såsom Heinz Wolters, Per-Anders Lewin och Carl Niklasson.

 

Slutligen tackar styrelsen - av hela sitt hjärta - alla fäktare, ledare och föräldrar som bidragit till klubbens verksamhet under året. Särskilt tack också till alla som haft särskilda uppdrag i föreningen under året.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:12 Skribent: Jonas Pettersson

  

 

Hörntanden

Advokatbyrån Robson

  

Postadress:
Wadköpings FF - Fäktning
Höglund, Södermalmsallén 36A
70225 Örebro

Besöksadress:
Olaus Petriskolan 7-9, Nygatan 57
70211 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Instagram