Hoppa till sidans innehåll
Foto: Johan Maxe

Årsmöte

29 JAN 2022 13:50
Kallelse till årsmöte
  • Uppdaterad: 29 JAN 2022 13:50

Torsdagen den 10 mars 2022, klockan 19:00 - 20:00

Plats: Klubben

Ärenden som medlem önskar ta upp skall vara insända till This is a mailto link senast 1 mars.

Valberedningen leds av Jonas Pettersson med stöd av Mariusz Zimmerman. Anmäl intresse att bidra i styrelsen här.

Dagordning

1. Upprop och vid behov fatställande av röstlängd 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare för årsmötet tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
8. Revisionsberättelsen. Resultat och balansräkning redovisas
9. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021
10. Val av ordförande (1 år)
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen (2 år)
12. Eventuellt fyllnadsval för avgående styrelseledamöter
13. Val av två suppleanter (1 år) 
14. Val av revisorer för föreningen (1 år)
15. Val av valberedning inklusive sammankallande (1 år)
16. Val av ombud vid distriktförbundets årsmöte
17. Verksamheten för det inledda året 
18. Fastställande av budget för det inledda året
19. Fastställande av årsavgift
20. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
21. Behandling av ärenden som inkommit från medlem
22. Val av hedersmedlem
23. Årsmötets avslutning

Varmt välkomna!

Skribent: Michael Höglund
E-post: This is a mailto link

  

 

Hörntanden

Advokatbyrån Robson

  

Postadress:
Wadköpings FF - Fäktning
Höglund, Södermalmsallén 36A
70225 Örebro

Besöksadress:
Olaus Petriskolan 7-9, Nygatan 57
70211 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Instagram